Skeid

Overganger

Overganger

Dokumentasjon vedrørende overganger inn/ut av Skeid skal gå gjennom daglig leder i Skeids administrasjon.

Fra 12 år og oppover skal henvendelser ved rekruttering av nye spillere gå gjennom sportslig leder i avdelingen før godkjenning.

Det er tre skjemaer som skal fylles ut og signeres av spiller og foresatte ved en overgang i aldersbestemt fotball. Disse finner dere som to vedlegg til høyre.

Nye spillere må selv dekke overgangsgebyr til NFF. Dette må innbetales til Skeid før overgangen gjennomføres. Man kan betale på følgende måter:

a) Betaling til konto 1645.16.13565

b) Vipps til Skeid - Vipps-nummer #13251

c) Betaling med bankkort på Skeids kontor (kun på dagtid)

Komplette overgangspapirer skal være mottatt av fotballkretsen innen 10. september hvert år. Etter dette vil ikke overganger kunne fullføres før etter sesongen.

 

I barnefotballen rekrutterer vi hovedsaklig spillere fra vårt eget nærmiljø, dvs. skolekretsene Disen, Grefsen, Fernanada Nissen, Lilleborg, Nordpolen og Sinsen. Spillere fra andre deler av byen må ta kontakt med administrasjonen hvis det ønskes spill for Skeid. Primært ønsker vi dog at barn skal spille med venner i sitt eget nærmiljø.

Norges Fotballforbunds overgangsreglement

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift