Skeid

Politiattest & en trygg klubb

Politiattest & en trygg klubb

Overgrep og trakassering:

Skeid følger Norges Idrettsforbund sine retningslinjer vedrørende trakassering, mobbing og overgrep. Som trener og lagleder må du sette deg inn i tematikken. Norges Idrettsforbund har informasjon om både seksuell trakassering og overgrep, og om mobbing i idrettslag.

Dersom du har opplevd eller mistenker noe kritikkverdig, skal du varsle både styreleder og daglig leder i Skeid snarest mulig.

Det er ledelsens oppgave å vurdere om den mistenkte skal anmeldes til politiet, og iverksettelse av annen oppfølging.

Ved evt. overtramp kan det også være lurt at du samtidig tar kontakt med en du kjenner godt i klubbhverdagen og stoler på for støtte.

I tillegg har Likestillings- og diskrimineringsombudet erfaring og kompetanse til å kunne bistå i vanskelige saker.

 

Politiattest

Alle personer med idrettsverv som setter en i et tillitsforhold til mindreårige (under 18 år), er pålagt av Norges Idrettsforbund å fremvise politiattest for plettfri vandel for overgrep.

Ordningen foregår slik:

1) Fyll ut det vedlagte søknadsskjemaet (link øverst til høyre) og last det opp på politiets attestportal. Du logger inn med bank-ID eller andre koder som benyttes til Altinn og andre offentlige portaler.

2) Politiet skriver deretter ut en attest som viser at vedkommende har plettfri vandel ift overgrep. Attesten viser kun dette, og ingen andre forhold. Denne sendes hjem til søkeren, eller som Digipost om du har aktivert dette.

3) Ved mottatt attest må du fremvise denne til klubben. Gjerne per epost, evt. brev eller personlig oppmøte på Skeidkontoret. Vi får ikke kopi fra politiet, det er du som er ansvarlig for fremvisning!

Følgende to personer er ansvarlige for ordningen i Skeid:

Steinar Sæthre – dagligleder@skeid.no

Simen Røed (vara) – simen@skeid.no

Det er kun disse to personene som skal behandle papirene, og skal ikke arkivere personopplysningene som fremkommer. Du kan gjerne sende attesten på epost.

Fremviser du ikke politiattest får du ikke være trener eller lagleder i Skeid.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Norges Idrettsforbund eller hos politiet.

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift