Skeid

Økonomi

Økonomi

Skeid har begrensede ressurser, og mange lag må jobbe dugnad for at vi skal kunne drifte klubben på en god måte.

I Skeid arrangeres det ikke lenger loddsalg, og inntekter kommer nå primært inn gjennom spilleavgift. I ungdomsfotballen fra 13 år må både spillere og foreldre påvente noe dugnad, spesielt tilknyttet Frank Varner Cup om våren.

Alle spillere må betale følgende til Skeid:

Medlemskontingent. Denne sendes ut i januar hvert år og dekker de sentrale kostnadene ved å drifte klubben. Inkludert i kontingenten er også forsikring når du driver aktivitet i Skeid.

Spilleavgift. Dette dekker brorparten av kostnadene ved å drifte ditt lag/treningsgruppe gjennom en sesong: seriespill, utstyr, cuper, trenere, etc. Noen ganger deles denne opp i flere deler for at det skal være lettere å betale. Den kommer som regel tidlig på våren, med en del 2 noen måneder etterpå. Prisen på denne varierer etter alder og ambisjonsnivå.

Vintertrening. Denne må betales av alle lag som trener ute om vinteren, for å dekke undervarme og brøyting. Regning for dette deles som regel opp i to, og sendes ut i november og januar. De yngre lagene våre trener gratis inne på skolene i Skeids nærmiljø om vinteren.

Trenger du hjelp med å betale?

Skeid tilbyr betalingshjelp for dem som sliter med at regningene kan bli store. Vi setter gjerne opp betalingsplan med avdrag, og kan også hjelpe deg med å søke offentlig eller privat bistand hvis det er nødvendig. Alle som sliter økonomisk MÅ ta kontakt med klubbens administrasjon for å si fra og gjøre avtale.

Spesielt for våre eldre lag vil det få konsekvenser dersom man ikke gjør opp for seg og heller ikke tar kontakt.

Uten betaling eller kontakt for hjelp, vil du i første omgang ikke bli tatt ut til kamp. Deretter må du stå over treninger hvis dette vedvarer.

Spillere som ikke har betalt sine utestående regninger vil heller ikke kunne melde overgang til annen klubb eller trene med denne før disse regningene er betalt, så det er viktig at du snarest kontakter daglig leder dersom du av økonomiske årsaker ikke kan betale dine avgifter. Vi vil behandle dette fortrolig for å hjelpe spillere/foreldre som har betalingsproblemer.

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift