Skeid

Skader/forsikring

Skader/forsikring
Fotballforsikring:

Alle betalende Skeid-medlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

Eldre lag har lagsforsikring gjennom Norges Fotballforbund, så fremt medlemskontingenten for spilleren er betalt.

I alle tilfeller er det Idrettens Skadetelefon (tlf: 02033) som skal bestille utredning og behandling for å få kostnadene dekket på forsikringen. Denne er åpen fra 9.00 - 21.00 alle dager.

Ytelser og mer info om fotballforsikringen finner du her.

For individuelle spillere er det også mulig å tegne utvidet forsikring på eget initiativ. Mer info om denne ordningen finner dere via linken over.

Idrettsforsikringene gjelder primært behandling i Norge, selv om det kan gjøres unntak etter spesiell vurdering.

For alle som skal utenlands på cup anbefaler vi også å ha med det europeiske helsetrygdekortet. Det sikrer lik rett på medisinsk hjelp som lokale borgere i alle EØS-land.

 

Hjertestarter:

Skeid har hjertestarter på utstyrsrommet på det gråblå bygget. Den henger på veggen inne på lagenes felles utstyrsrom (på det gråblå bygget). Den skal alltid henge på plass og ikke tas med ut av rommet annet enn på store cuper hvor vi har førstehjelpsstand.

Hjertestarteren er selvforklarende, og du får muntlig instruksjon for hva du fortløpende skal gjøre når du åpner boksen.

Hjertestarteren er gitt av vår samarbeidspartner Fitness Xpress.

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift