Skeid

Sporveien Trikken

Sporveien Trikken

Sporveien Trikken har sin hovedbase på Grefsen bare et steinkast unna klubbhuset og Skeids anlegg på Nordre Åsen. Det knytter oss sammen som nære naboer. Her har vi levd ved siden av hverandre i årtier allerede, og det skal vi fortsette med i mange år fremover.

Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo og sto for 55 millioner enkeltreiser i 2015. Det er mer enn 140 år siden trikkens forgjenger hestesporvognen for første gang trafikkerte Oslos gater.

Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag gjennom sine leveranser av kollektivtrafikk. Samtidig tar alle medarbeiderne i konsernet daglig samfunnsansvar gjennom sitt arbeid. Sporveiens viktigste miljøbidrag er å legge til rette for at flere velger kollektivtransport i stedet for bil.

Sporveien Trikken ønsker å gi de reisende et bedre tilbud gjennom:

  • Synlige holdeplasser
  • Attraktive holdeplasser
  • Lett av- og påstigning
  • Kortere stopp på holdeplass som følge av direkte på- og avstigning
  • Færre fall ved av- og påstigning 

Se mer om Skeids hovedsponsor Sporveien Trikken her!

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift